U bent momenteel verbonden met de site “www.ofpgroups.com” die wordt gepubliceerd door OFP INVEST SA. Bedrijfsnaam: OFP INVEST SA Commerciële naam: OfpGroups Naamloze vennootschap met een kapitaal van: € 3.000.000. Hoofdkantoor: 42 Avenue Raymond Poincare 75116   PARIJS 16; SIRENE-nummer 329 479 257. Intracommunautair btw-nummer: FR23329479257. SIRET-nummer: 329 479 257 00076. OfpGroups vestigt de aandacht van gebruikers die willen beleggen en waarschuwt hen in het algemeen voor de risico's die gepaard gaan met een belegging in financiële effecten, namelijk de risico's van gevaren, volatiliteit, liquiditeit en kapitaalverlies. Aangezien de beleggingen aangeboden door OFP INVEST SA niet gegarandeerd zijn in kapitaal, worden beleggers blootgesteld aan een gedeeltelijk of zelfs volledig verlies van het oorspronkelijk belegde kapitaal.

Alvorens een bestelling te plaatsen, raadt OfpGroups aan om de informatie met betrekking tot de financiële effecten, de betrokken transacties evenals hun kenmerken en mogelijke risico's te raadplegen, onder meer beschikbaar op haar site.

OfpGroups wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verzonden bestellingen, in het bijzonder voor eventuele financiële verliezen die een klant om welke reden dan ook lijdt, inclusief gebrek aan kennis van de markten en risico's. Beleggers dienen hun eigen risicoanalyse uit te voeren en, indien nodig, vooraf hun eigen juridische, financiële, fiscale, boekhoudkundige of andere professionele adviseurs te raadplegen. In het bijzonder, wanneer uw fiscale woonplaats buiten Europees Frankrijk ligt, bent u verplicht om, voordat u de diensten van OfpGroups gebruikt, te controleren of deze verenigbaar zijn met de wetgeving die op u van toepassing is. OfpGroups kan geen enkele aansprakelijkheid dragen voor enige schending hiervan.

Bij een storing van het orderontvangstsysteem informeert OfpGroups opdrachtgevers zoveel mogelijk over de aard en voorzienbare duur van de storing alsmede over de mogelijke wijze van gunning. In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft OfpGroups een beleid geïmplementeerd en onderhouden voor het opsporen en beheren van mogelijke situaties van belangenverstrengeling. Leners, investeerders, in het geval van een klacht, stuur ons een e-mail op: contact@ofpgroups.com Wij verbinden ons ertoe u binnen 10 dagen te antwoorden.

nl_NLNederlands